Raffinaderier

Explosionsskydd

Provision-ISR har utvecklat ett skal för kamerorna, de har så kallad APEX-klassning. Hårdvara som klarar av ifall det skulle bli överhettning eller explosion, och på så vis kan du titta på material i efterhand och se vad som faktiskt hände. 

Läckage

Läckage på ett raffinaderi är kan bli väldigt allvarligt, då man direkt hanterar farliga gaser/vätskor. Då kan ett läckage bli en mycket stor säkerhetskris, men med vår lösning kan du snabbt upptäcka läckage och sätta in en åtgärd. 

Rulla till toppen