Provision-ISR har åtagit sig att tillhandahålla produkter som följer avsnitt 889 i NDAA-föreskrifterna och följer till alla internationella statliga och kommersiella bestämmelser. Listan över kameror och inspelningsenheter som överensstämmer med NDAA bestämmelser (som inte använder kritiska komponenter från svartlistade leverantörer) uppdateras regelbundet på Provision-ISR-webbplatsen

Rulla till toppen