GDPR

När det gäller datasäkerhet kan man dela in detta i två delar; ”datasekretess” och ”dataskydd”. Den första delen, datasekretess, är tillämplig för alla organisationer som är föremål för GDPR, och innebär att bemyndiga användaren av utrustningen att kunna göra sina egna val kring hantering av datan, gällande vem som kan hantera vilken data och i vilket syfte, i enlighet med GDPR (gdpr.eu/data-privacy/). Den andra delen, dataskydd, handlar om att hålla datan säker från obehörig åtkomst.

Provision-ISR arbetar kontinuerligt med båda dessa delar och lägger stora resurser på säkerställa att datan är skyddad från obehörig åtkomst samt användarens GDPR integritet.

Plattformen OSSIA (version 1.4.1 och upp) inkluderar följande:

• Anslutning via säker P2P molntjänst
• Krypterad lösenordsåterställningsmekanism
• Svartlistning/vitlistning
• Avancerad hantering av användarbehörigheter
• Automatisk utloggning
• Telnet portstängning
• Möjligheten att inaktivera video vid utloggning
• Indikator för lösenordsstyrka
• Förvald lösenordsprompt
• Förstärkt skydd mot lösenordsgeneratorer
• HTTPS Säkerhetsprotokoll
• 802.X Säkerhetsprotokoll
• Autouppdatering via molntjänst
• Krypterade konfigurationsfiler
• HDD datakryptering
• Krypterad backup av video
• Detaljerad användarsekretesspolicy
• Obligatoriskt lösenordsbyte
• SDK/API server
• Sex månaders detaljerad systemlogg
• Möjligheten att ställa in individuella lagringstidsbegränsningar per kanal
• Säker RS-232-anslutning
• Inställbart standardkrav på lösenordsstyrka
• Möjligheten att ställa in lösenordets giltighetstid

Rulla till toppen